Home Up Feedback

บริษัท ฟินิกซ์ กลาส จำกัด
โทร (662)429-6452-4 แฟกซ์ (662)429-6455 

 

Home


กระจกตบแต่ง DECORATIVE GLASS

 
กระจกเคลือบสี (Color coated glass)
ตัวแทนจำหน่ายสีเคลือบกระจกชั้นนำจากPeter lacke Germany จำหน่ายสีเคลือบกระจกทุกชนิดและให้บริการพ่นสีกระจกตามความต้องการ สามารถผสมสีตามตัวอย่างหรือตามPantone มีสีให้เลือกมากมายอาทิ สีทราย (satin effect), สีทึบ สีเมทาลิก สีเกล็ดรุ่ง

กระจกลามิเนตสี (Color laminated glass)
มีเฉดสีให้เลือกมากมายทั้งสีทึบ สีโปร่ง กระจกลามิเนตสีบนกระจกเงาและอื่นๆ

กระจกประกบผ้า(Fabric laminated glass)
กระจกลามิเนตประกบผ้าชนิดต่างๆ มีลายผ้าให้เลือกตามความต้องการหรือนำผ้ามาให้ประกบ

 

Send mail to info@phoenixglass.org with questions or comments about this web site.