Home Up Feedback

บริษัท ฟินิกซ์ กลาส จำกัด
โทร (662)429-6452-4 แฟกซ์ (662)429-6455 

 

Home


 
กระจกมูลี(Blind insulated glass)
แนวคิดใหม่ในการนำมูลี่มาประกบอยู่ในกระจกฉนวน สวยงานทนทานปลอดจากฝ่นและเชื้อโรค ลดต้นทุนการทำควานสะอาด สามารถปรับแสงและยกขึ้นลงตามความต้องการ มีทั้งแบบปรับมือและระบบอัตโนมัต

กระจกพิมพ์ลาย (Silk screen, Ink jet printing)
กระจกพิมพ์ลายสำเรฐรูปต่างมีลายให้เลือกมากมาย และสามารถให้บริการพิมพ์ลวดลายต่างๆด้วยระบบ inkjet printer มีลายให้เลือกไม่จำกัด หรือนำลายมาให้พิมพ์ตามต้องการ

กระจกแกะลาย-ลงสี-เจียรปลี เจียรข้าง เจียรโค้ง
พ่นทรายแกะลายและลงสีกระจกตามแบบ งานเจียรนัยทุกชนิดด้วยเครื่องจักรทันสมัย

 

Send mail to info@phoenixglass.org with questions or comments about this web site.